Entegre Yönetim Politikamız

BARKA olarak, vizyon, misyon, ilke ve değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemi ile yasal gerekler doğrultusunda hareket etmeyi, paydaşlarımızın güvenini kazanmayı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.
Bu amaç doğrultusunda;
• Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve iş kazalarını önlemeye yönelik sistemler geliştirmeyi,
• Doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmayı,
• Atıkları azaltmayı, geri dönüşüm oranını artırmayı, doğal kaynakların kullanımını azaltmayı,
• Bilginin güvenliğini sağlamayı ve bu kapsamdaki faaliyetleri yapmayı,
• Sağlık-Emniyet-Çevre konularında yetkili merci ve yerel yönetimler ile oluşturulacak işbirliklerini artırmayı,
• Teknolojik gelişmeleri takip etmeyi,
• Acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmayı,
• Uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmayı,

ve çalışanlarımızdaki farkındalığı artırarak ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 standartları gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.

Firmamız tüm yetki belgelerine sahiptir.